Event- Season five (cover)

หวังว่าจะชอบนะค่ะ :) https://soundcloud.com/dreamoo-pattaraporn http://www.facebook.com/dreamoo.p instagram: dreamoo.

EakArmando-Cover Event SeasonFive

EakArmando #เอกอาร์มันโด #EakWanida #เอกวนิดา #ArmandoBand 14.4.16 #ร้านเพ้อ ขอบคุณที่ติดตาม...

SEASON FIVE : EVENT (unofficial)

การผลิตวิดีทัศน์นี้ผลิตขึ้นเพื่อประกอบการศึกษา รายวิชา ง 32202 เทคโนโลย...